Nyhet

Till Ossian Ekdahl, Chef för kommunikation och ägarstyrning

Till Ossian Ekdahl, Chef för kommunikation och ägarstyrning

Så sent som i juni förra året ägde AP1 andelar i Elbit systems och flera andra företag som bidrar till israeliska krigsförbrytelser på ockuperade palestinska områden. Detta lovade ni att ni skulle se över. Det var ett tag sedan - och under den tiden har flera andra investerare sålt sina innehav i företag som bidrar till krigsförbrytelser (se nedan). Vi vill nu veta vad ni har kommit fram till.