JIPF-bladet

jipf-bladet är jipf:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Bland artiklarna finns såväl eget material som artiklar från Israel och andra delar av världen.

Det senaste numret hittar du här. I detta nummer kan du läsa om:

• Ilan’s anförande Bajit, Ilan Cohen • B’Tselem tar inte order från Netanyahu, Hagai El-Ad • Man
behöver inte vara för BDS, Brooke Davies • Ett lagförslag blir lag • Ett märkligt nationalhem •
Palestinas Nelson Mandela • Fick Barghouti 5 livstider? Begin skulle ha fått 91!, Gush Shalom •
Judiska identiteter i skuggan av staten Israel, Lars Dencik • 50 år av ockupation - nu är det nog!
• Häv ockupationen – För ett fritt Palestina! • Nazister begränsar ännu judars liv • En hörnsten
mot apartheid • Israeliska ministrar ger klarsignal, Jonathan Lis • Läkare från Indien, vakter
från Tjetjenien, Gideon Levy • CUI BONO, Uri Avnery • Law, roads, housing, buses are all
separate, Mehdi Hasan • JIPF's handlingsprogram

Vill du prenumerera på JIPF-bladet, för 150 kronor per år? Kontakta redaktionen@jipf.nu för mer information.