JIPF-bladet

jipf-bladet är jipf:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Bland artiklarna finns såväl eget material som artiklar från Israel och andra delar av världen.

Det senaste numret hittar du här. I detta nummer kan du läsa om:

Ockupationen 50 år, Staffan Granér och Daniel Bergman 2 • Medlemsmöte i Stockholm, Daniel
Bergman 3 • Israel, ett land för två folk, Etienne Glaser 4 • Dear Israeli Ambassador 7 • Dear signatories 9 • Lite statistik om palestinska fångar 10 • FN-organ utpekar Israel som apartheidstat 11 • FN:s svarta lista på företag som gör affärer i bosättningar publiceras i slutet av året 12 • Staten säger att lagen om legalisering av utposter skyddar palestinier, Jacob Magid, Alexander Fulbright 13 • Tecknen på väggen, Issa Amro 15 • Att komma undan utan straff B´Tselem 18 • Ickevåld har nått fram, Issa Amro 19 • *Klyftan mellan Israel och Diasporah-judenheten Ernst Hollander 21 Korsfarare och sionister, Uri Avnery 22 • Belgien kräver kompensation ... Bethan McKernan 25 • Ungern bekämpar Soros och israelisk lagstiftare genomdriver sin egen´Soros-lag, Jonathan Lis 26 • Värnpliktsvägrare, Orly Noy 27• Att ge upp inför uppgivenheten Uri Avnerys 32 • Några Elul-förslag till till liberala sionister och progressiva judar som inte är det 35 • *Israel to American Jews: You Just Don’t Matter, Thomas L. Friedman 36 • Israel demolishes school serving 80 children in Jub a-Dib on eve of new school year38 • Israel tvingas betala miljonskadestånd till ship to Gaza39

* Tyvärr har Thomas Friedmans artikel (sidan 36) och Ernst Hollanders inledning om den (sidan 21) hamnat i olika delar av JIPF-bladet, istället för efter varandra.

Vill du prenumerera på JIPF-bladet, för 190 kronor per år? Kontakta redaktionen@jipf.nu för mer information.