JIPF-bladet

jipf-bladet är jipf:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Bland artiklarna finns såväl eget material som artiklar från Israel och andra delar av världen.

Det senaste numret hittar du här. I detta nummer kan du läsa om:

Kallelse till årsmöte och avisering av pesachfirande 2 • Pressmeddelande om antisemitismen, JIPF 3
• Balfours ursprungliga synd, Gideon Levy 4 • Grindarna till tvåstatslösningen håller på att slå igen, Haaretz 6 • USA-veto i säkerhetsrådet 7 • Reflections on the death of the peace process, Lara Friedman 8 • Slutet på amerikansk medling i Mellanöstern, Gush Shalom 11 • Stenarnas barn, Uri Avneri 12 • Istanbuldeklarationen 15 • Om J-Street, Amos Oz 16 • Israeler — trotsa bojkotten av araber, Haaretz 18 • B’tselem om fördrivning av palestinier 19 • Kung och kejsare, Uri Avneri 21 • Europeiska länder kräver ersättning för förstörd egendom, Joy Bernard 25 • En flickas chutzpah, Gideon Levy 27 • Uttalande vid den internationella solidaritetetsdagen med det palestinska folket, Addameer 29 • Glad Hanukkah, Anna Baltzer 30 • Palestinagrupperna svartlistade av Israel, PGS uttalande 32 • Slåss för fred utan rasism, Dror Feiler 33 • Ett brev från en läsare, Gabor Tiroler 36 • Rättvis fred i Palestina och Israel kräver mod och handling, Förhandsavisering av Sjöviksseminariet 2018 38 • Dozens of Israeli teens: 'We refuse to enlist out of a commitment to peace’, Haggai Matar 39
• JIPFs handlingsprogram 40

Vill du prenumerera på JIPF-bladet, för 190 kronor per år? Kontakta redaktionen@jipf.nu för mer information.

JIPF-Bladet

jipf-bladet är jipf:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Bland artiklarna finns såväl eget material som artiklar från Israel och andra delar av världen.

Det senaste numret hittar du här. I detta nummer kan du läsa om