Bosättningarnas ockupationskalas

Al Haqs åsiktsdokumentet "Feasting on the occupation" om illegitimit producerade jordbruksvaror och det ansvar som EUs medlemsländer har att sluta importera dem.

BilagaStorlek
Feasting-on-the-occupation.pdf2.6 MB