Diskriminerande lagar

Det finns en mängd lagar i Israel och på de ockuperade områdena som diskriminerar mot palestinier.

Sammanställning av alla diskrimerande lagar»

Lagar från den senaste uppdateringen (2012)»