EU-rapport om läget i Östra Jerusalem (2010, 2011 och 2012)