FN-bulletiner om det humanitära läget

Förenta Nationernas "Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
occupied Palestinian territory" utkommer regelbundet med lägesrapporter från de ockuperade områdena. Här bifogas

* En översikt från januari 2011
* En fokusrapport om hur Israel systematiskt inskränker rörelseutrymmet i område C
* Ett faktablad om den humanitära situationen i område C
* En fokusrapportom begränsad rörlighet på Västbanken

BilagaStorlek
UN ocha_opt_the_monthly_humanitarian_monitor_2011_02_11_english.pdf857.14 kB
UN report special_focus_area_c_demolitions_december_2009.pdf1.98 MB
UN ocha_opt_area_c_humanitarian_response_plan_fact_sheet_2010_09_03_english.pdf839.66 kB
UN ocha_opt_movement_access_2010_06_16_english.pdf1.88 MB