FN:s generalförsamling kritiserar den ekonomiska och sociala situationen i ny resolution

Generalförsamlingens råd för ekonomiska och sociala frågor har granskat Israels agerande mot boende på Västbanken, i Gaza och i Golanhöjderna under perioden mars 2011-mars 2012. Granskningen ger ett nedslående resultat: fler bosättningar har byggts, tusentals har fördrivits från sina hem, 110 vuxna och 12 barn har dödats, palestinier förvägras såväl mat och vatten som en möjlighet till ekonomisk försörjning och uppbyggda bostäder och reningsverk.

Rådets slutsatser finns att läsa på http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C1DF9C6A583AC15385257A2500648D9A