Trouble Waters - om orättvis vattentillgång

Amnestys uppmärksammade och kritiska rapport om delningen av vatten mellan israeler och palestinier går att hitta här»