Vittnesmål från operation "protective edge"

Bifogat finns Breaking the silence-rapporten om det israeliska kriget i Gaza 2014, med 111 vittnesmål från deltagande soldater.

BilagaStorlek
ProtectiveEdge.pdf5.54 MB