Rapporter och debatt

Här samlar vi rapporter, debattartiklar och andra längre texter som ger nytt ljus på aktuella frågor, eller fungerar som en faktabas. Texterna finns antingen som länkar till andra hemidor, eller bifogade under varje rubrik som pdf- eller word-filer.

EU-rapport om område C

Område C är den del av Västbanken som stpr under mest israelisk kontroll och som lever under störst hot att helt inlemmas i Israel. Rapporten tar upp ett antal insatser som skulle förbättra livet för de ca 150 000 palestinier som bor där.

B'Tselem-rapoort: Israels användning av kravallkontrollsvapen

En 38-sidig rapport om Israels användning av tårgas, gummiklädda metallkulor, vatten- och luktkanoner, pepparspray, ljudgranater och skarpladdade vapen mot folksamlingar.

FN-rapport: Gaza obeboeligt 2020

FN publicerade i slutet av sommaren rapporten "Gaza a liveable place" som titeln till trots handlar om den ohållbara situation som Gaza befinner sig i, vad gäller vattentillgång, infrastruktur, skolor, jobb och matförsörjning. Du hittar den här»

B'tselems rapporter om vattentillgång

Den israeliska organisationen B'tselem har en hemsida fullspäckad med fakta och argument om många av de orättvisor som uppstår i den israelisk-palestinska konflikten, så även om vattentillgången. Två läsvärda sidor är International Law and the Water Crisis in the Occupied Territories och The Gap in Water Consumption between Palestinians and Israelis, men mycket mer finns att läsa på www.btselem.org/water

Världsbankens granskning av vattenprojekt

Världsbankens genomgång av ett stort antal förfrågningar om byggprojekt relaterade till vattenförsörjning resulterade i dystra sammanfattningar och skarp kritik mot den Israeliska staten om förhalar eller stoppar de flesta försök att förbättra vattensituationen i Gaza eller Västbanken. Rapporten kan du läsa här»

Trouble Waters - om orättvis vattentillgång

Amnestys uppmärksammade och kritiska rapport om delningen av vatten mellan israeler och palestinier går att hitta här»

EU Heads of mission-rapporten

Varje år släpper Europeiska unionens ambassader i Israel en intern rapport om läget på Västbanken, i Gaza och i Israel. Varje år läcks den ut till omvärlden och årets upplaga (som bland annat tar upp vattensituationen) hittar du här»

FN:s generalförsamling kritiserar den ekonomiska och sociala situationen i ny resolution

Generalförsamlingens råd för ekonomiska och sociala frågor har granskat Israels agerande mot boende på Västbanken, i Gaza och i Golanhöjderna under perioden mars 2011-mars 2012. Granskningen ger ett nedslående resultat: fler bosättningar har byggts, tusentals har fördrivits från sina hem, 110 vuxna och 12 barn har dödats, palestinier förvägras såväl mat och vatten som en möjlighet till ekonomisk försörjning och uppbyggda bostäder och reningsverk.

Rådets slutsatser finns att läsa på http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C1DF9C6A583AC15385257A2500648D9A

 

EU-råd kritiserar Israels agerande

Europeiska unionens råd för det Israelisk-europeiska associationsavtalet släppte under sommaren uttalande om sina ståndpunkter. I punkt efter punkt kritiseras den israeliska ockupationen, ursprungsmärkningen av varor från bosättningar, frihetsberövanden, bristande miljöansvar och så vidare. Uttalandet är på engelska, men lättläst tack vare att nyckelorden för varje punkt är angivna i fetstil. Uttalandet finns här»

Rapport från Peace Now

Peace Now presenterar i sin årsrapport för 2011 i lättförståeliga diagram hur Netanyahus regering bit för bit drar undan förutsättningarna för en tvåstatslösning.
http://peacenow.org.il/eng/2011Summary