Rapporter och debatt

Här samlar vi rapporter, debattartiklar och andra längre texter som ger nytt ljus på aktuella frågor, eller fungerar som en faktabas. Texterna finns antingen som länkar till andra hemidor, eller bifogade under varje rubrik som pdf- eller word-filer.

B'Tselems årsrapport

Läs B'Tselems hyllade och uppmärksammade årsrapport om ockupationen på http://www.btselem.org/annual_report_2011 eller på bifogad pdf.

There´s Nothing Idealistic About the One-State Solution - Fulltext

Jonathan Cooks replik till Michael Neumanns inlägg mot enstatslösningen finner du nedan. Ett referat, på svenska, finns i JIPF-bladet 1/2012.

Resolutions and "Solutions" After Palestine’s Statehood Bid - Fulltext

Nedan finner du ett inlägg i debatten om en- eller tvåstatslösningen är det bästa för fredsrörelsen att sträva mot, författat av Michael Neumann. Ett kort referat på svenska kommer i JIPF-bladet nr 1/2012.

Arbetarrörelsen i Mellanöstern

Bifogad finns en rapport om arbetarrörelse och klassklyftor i Israel, Turkiet, Iran och Egypten. Rapporten "Från Tel Aviv till Teheran - Arbetarrörelsen i Mellanöstern" är framtagen av Alexandra Franzén på Arena Idé och publicerades i september 2011.