50 år av ockupation - nu är det nog! Stockholm 1/6

Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år. Växande bosättningar, blockader och diskriminering i Israel och de ockuperade territorierna försvårar den svaga fredsprocessen. Vad kan vi i Sverige göra? Vad kan EU och säkerhetsrådet göra? Är det möjligt att lösa konflikten? Ju längre tiden lider desto mer akut blir frågan. 50 år är mer än nog!

Tid: 19.00

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

 

För att diskutera Sveriges och EU:s möjliga roller bjuder vi in till ett samtal mellan ambassadör Per Örnéus, regeringens sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och Thomas Hammarberg, rådgivare i mänskliga rättigheter tidigare åt bl.a. FN och EU.

 

Mötet organiseras av JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk Fred i samarbete med bl.a. ABF, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Re:Orient och Palestina grupperna i Sverige.

Se mer i bifogad inbjudan och på www.facebook.com/events/1427287527363823/

 

 

BilagaStorlek
50 år av ockupation.pdf158.81 kB