Bred grupp debatterar Palestina i FN

18 personer, bestående av kyrkliga företrädare, journalister, forskare, aktivister samt författaren Jan Guillou och JIPF:s ordförande Dror Feiler skrev den 30 augusti debattartikeln "Låt Palestina bli FN-medlem"» i Dala-Demokraten. I sin artikel tar de upp olika experters dom över Sveriges agerande i frågan.