"Det råder två olika lagsystem för två olika folk"

Efter sin artikel på SVT Opinion fick Jonatan Stanczak, en av de drivande bakom Frihetsteatern i Jenin och tidigare styrelseledamot för JIPF, ett svar från Israels Sverigeambassadör. Detta besvarade han 11/8 med att ytterligare uttrycka hur Israel idg de facto är en apartheidstat, och hur det är försvararna av detta system som är de egentliga fienderna till Israel - inte vi som vill ha ett demokratiskt Israel som kan finnas även i framtiden. Läs hans artikel här»