Google "erkänner" Palestina

I början av maj nåddes vi av nyheten att jättekoncernen Google bytt ut "Palestinska områdena" till "Palestina" konsekvent i alla sina produkter. Det är ett ställningstagande som förargat och upprört israeliska politiker, som ifrågasätter ett företags möjlighet att "bli involverad i internationell politik".

En annan fråga man kan ställa sig är varför förändringen inte tycks gälla företagets karttjänst Google Maps.
Haaretz rapporterar om bytet»