Hur JIPF vill att ekonomiska sanktioner mot ockupationen skall tillämpas

 

På årsmötet 20 mars 2016 antogs ett nytt dokument kring föreningens arbete med bojkott och sanktioner riktade mot den Israeliska ockupationsmakten


JIPF har anslutit sig till BDS-initiativet i, eftersom det är en motståndsstrategi som bygger på ickevåld. JIPF, som judisk organisation, vill dock i sin egen verksamhet tillämpa strategin på ett sådant sätt att den tydligt riktas mot den israeliska ockupations- och blockadpolitiken.nokumentet i sin helhet finns som bifogad fil.

 

Vad det här betyder mer konkret för vårt arbete går att läsa i det bifogade dokumentet. 

BilagaStorlek
JIPF BDS dokument beslutat 20032016.doc29 kB