Judisk identitet betyder inte villkorslöst stöd för Israels politik

"Israel har, som den starkare parten ett ansvar för att skapa fred. Utan fredsvilja hos Israels regering kommer judarna i Israel aldrig att kunna leva i säkerhet. Först då kan vi judar känna stolthet och glädje över att ha Israel som ett andra hemland."

Så skriver JIPF:s talesperson Olle Katz på GöteborgsPostens debatt» den 10/8, i en artikel om hur Israel för många varit en stolthet och en säker plats, men som nu behöver göra stora förändringar för att vara något att se upp till.