Judisk identitet i skuggan av staten Israel - 9/3

Kom och lyssna på Lars Dencik, i Palmesalen i ABF-huset torsdagen den 9 mars kl 18.30!

 I tusentals år har judisk kultur utformats i diasporan där judar levt som en liten spridd minoritet bland andra folkslag – ofta i skuggan av en antisemitism vars kulmen var Förintelsen. En intellektuell tradition av ifrågasättande, kritik, och argumentering har utvecklats. Med staten Israels tillkomst 1948 har situationen för judenheten drastiskt förändrats. ”Den judiska staten” säger sig agera på alla judars vägnar. Mellan den judiska diasporakulturen och kraven på att stödja Israel har ett växande spänningsförhållande uppstått. Hur kommer detta att utvecklas?

Läs mer»Lars Dencik är professor i socialpsykologi. Han är en drivande kraft i Föreningen Judisk Kultur i Sverige och har i många år ingått i tidskriften Judisk Krönikas re- daktionsråd. Han har bl.a. skrivit "Judendom i Sverige – en sociologisk belysning" (Uppsala, Swedish Science Press, 2007) och "Konsten att vara judisk i den svenska moderniteten" (i Socialvetenskaplig Tidskrift Nr 3-4, 2009).


Arrangör är JIPF - Judar för israelisk-palestinsk fred i samarbete med ABF.

http://abfstockholm.se/event/2017/03/judisk-identitet-i-skuggan-av-staten-israel/

https://www.facebook.com/events/420201568326249/