Mer att läsa på "Media"

"Media"-fliken är uppdaterad med sommarens skörd av längre dokument. Där finns ett uttalande från EU:s råd som ansvarar för avtal och kontakter med Israel, som riktar skarp kritik mot israeliskt agerande inom landet, i de ockuperade områdena, och i handeln med EU samt en rapport från det ekonomiska och sociala rådet i FN:s generalförsamling som granskat Israels agerande i  Gaza, på Västbanken och i Golanhöjderna under det gångna året.