Tyskland och EU rör sig mot märkning

Tyskland, som i decennier varit en av Israels viktigaste allerierade parter, börjar kanske ändra sin ton och politik. Ett officiellt dokument har publicerats i vilken åsikten att varor producerade på ockuperad mark (utanför 1967 års gränser) inte ska kunna märkas med "Made in Israel". Inga vidare beslut om åtgärder är tagna.

Samtidigt så har EUs Israelambassadör Andrew Standley uttryckt att den växande otåligheten hos européer gentemot israeliska bosättningar snart måste ta sig uttryck i en förändrad ursprungsmärkning, så att att konsumenter kan välja bort varor från ockuperade områden.

Läs mer här»