Vattnets rättvisa

Välkommen på ett öppet möte om vattentillgången på Västbanken, hur Israel genom militärlagar lyckats lägga beslag på det vatten som finns och vilka konsekvenser det får. Medverkar gör ministern för den palestinska vattenmyndigheten och olika företrädare för organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, samt en företrädare för JIPF. Mötet äger rum den 29 augusti, 18.00 på ABF-huset i Stockholm och arrangeras av JIPF i samarbete med Palmecenter och ABF

Inbjudan finns också bifogad som pdf

Vatten och rättvisa på Västbanken

• Onsdag 29 augusti kl 18.00-20.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Vatten som naturresurs är en källa till konflikt mellan Israel och Palestina. Sedan den
militära ockupationen av Västbanken inleddes 1967 har Israel skyldighet att värna
om lokalbefolkningens behov, inklusive tillgång till vatten, samt att inte förstöra eller
överutnyttja naturresurser på ockuperad mark.

Det franska parlamentets utrikesutskott gav i januari ut en rapport där Israel anklagas för att tillämpa en apartheidpolitik i sin fördelning av vatten på den ockuperade Västbanken. Så här står det i rapporten: ”550 000 israeliska bosättare på Västbanken använder mer vatten än de 2,3 miljoner palestinier som bor där. Under torka prioriteras bosättarnas vattenbehov i strid med internationell lag.”

Hur ser situationen på Västbanken ut i dag? Finns det möjligheter att med stöd av in-
ternationell lag och folkrätten hitta en lösning på denna konflikt?

I seminariet medverkar Dr. Shaddad Attili, minister för den palestinska vattenmyn-
digheten PWA (Palestinian Water Authority); Maria Bergom-Larsson, styrelse-
medlem i Judar för Israelisk-Palestinsk fred (JIPF); Andrea Bodekull, medarbetare
i svenska Amnesty och Sara Lindblom, före detta programchef för Diakonias folkrättsprogram. Samtalsledare är Isabel Lundin, handläggare för Palestina, Palmecentret.

Välkommen till ett seminarium om vatten och rättvisa på Västbanken!

Språk: seminariet genomförs på svenska och engelska (Dr. Shaddad talar engelska, övriga medverkande talar svenska)

BilagaStorlek
Vatten och rättvisa på Västbanken_0829.pdf166.52 kB