Vill du segla med Ship to Gaza

Ship to Gaza seglar igen – I ett nytt försök att bryta den inhumana blockaden!

Vill du segla med oss?​ Varmt välkommen att vara en del av detta fredliga och viktiga försök att upphäva blockaden och visa Gazaborna att vi inte har glömt dem. Det vore fantastisk bra om du har möjlighet att följa med på årets aktion. Du behöver inte kunna segla, men du är engagerad i stödet för att bryta blockaden!

Denna gång seglar Ship to Gaza Sverige med en större segelbåt utefter Europas kust ochå två mindre båtar genom europeiska kanaler. Seglingen utmed kusten kommer att ske tillsammans med den internationella koalitionens båt. Den preliminära resplanen är att våra båtar går från Uppsala, Stockholm och Göteborg med början den 15 -17 maj för att efter den 5000 sjömil långa seglatsen nå vårt mål Gaza i slutet av juli. Vi kommer att segla hela sommaren i olika etapper, så det kanske finns möjlighet för dig att avsätta några dagar. Under resan kommer vi att besöka ett antal europeiska hamnar där vi tillsammans med våra lokala samarbetspartners kommer att uppmärksamma situationen i Gaza med kulturevenemang, manifestationer och seminarier. Försöket att bryta blockaden är en fredlig ickevåldsaktion, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi vill nå befolkningen i Gaza och skänka båtarna till de palestinska ungdomarna i Gaza.

Många vill segla med oss, anmäl därför intresset till Ship to Gaza, jeaescanilla@gmail.com​ så snart du kan, dock senast 30 april​. Mer detaljerad information får du när vi fått din anmälan. Det är viktigt att du vet, att Ship to Gaza inte har möjlighet att ge dig något ekonomiskt stöd. Du måste alltså själv stå för eventuella transportkostnader.

Den omänskliga och olagliga blockaden mot människorna i Gaza har pågått sedan 2007. jordbruksland, fiskevatten och försörjningsmöjligheter, livsmedelssäkerhet, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten, framtidshopp och kulturellt utbyte. 

Fortfarande förhindrar blockaden införsel av byggmaterial och reservdelar, återuppbyggnad  av Gazas sönderbombade bostäder, sjukhus, skolor och infrastruktur. Fortfarande hindrar  blockaden Gazas näringsliv från att exportera mer än några få procent av vad man exporterade före blockaden. Fortfarande är det näst intill omöjligt för palestinierna i Gaza att möta sina landsmän och släktingar på Västbanken, helt i strid med Osloavtalets intentioner. Fortfarande måste en majoritet av Gazaborna uthärda brist på mediciner och sjukvårdsmateriel, elavbrott under en stor del av dygnet, otjänligt dricksvatten i kranarna. 

 

Blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. Blockaden inskränker Gazabornas möjlighet att importera och exportera varor och att resa in och ut ur området. Den är en form av kollektiv bestraffning som berövar Gazas invånare

 

De som försvarar blockaden har inte lyckats förklara hur blockaden och den palestinska befolkningens umbäranden ger Israel större säkerhet. FN, Röda korset och andra biståndsorgan verksamma i Gaza menar att blockaden är en form av kollektiv bestraffning som inte bara är olaglig och omänsklig, den är dessutom destruktiv för alla inblandade parter och det största hindret för en rättvis och varaktig fred i området. Freden och rättvisan kräver att blockaden hävs. 

Människor som råkar leva i Gaza är också människor med rättigheter, som individer och som folk. Därför seglar Ship to Gaza igen. 

 

Varmt välkomna ombord! 

För Ship to Gaza Sverige