Nyheter

Folkpartister uttalar sitt stöd för Palestina

Fem riksdagsledamöter från Folkpartiet skrev den 19/2 ett inlägg på DN Debatt med titeln "Dags att även Folkpartiet säger ja till Palestina"» där de efterlyser att deras parti ska gå samma väg som Centerpartiet och stödja en uppgradering av Palestinas status i FN. De skriver bland annat att :"Vi liberaler har en tradition av att bistå demokratirörelser, tidigare i det ockuperade Baltikum och i Östeuropa, i dag på Kuba och i Vitryssland.

Den röd-gröna oppositionen går samman på SvD:s Brännpunkt

Den 15 februari publicerades på Svenska Dagbladets debattsida "Brännpunkt" ett inlägg från S, V och MP under rubriken "Sverige bör erkänna en palestinsk stat". Artikeln anknyter till den riksdagsdebatt som skulle hållas senare samma dag, där Sveriges utrikespolitik debatterades. Regeringen är splittrad i frågan om Palestinas juridiska status vilket innebär att det egentligen finns en riksdagsmajoritet för att Sverige ska rösta för att Palestina tas upp i det internationella samfundet och blir medlemmar i FN. Artiklen avslutas med klarläggandet:
"Regeringens hållning innebär i praktiken att Israel ges beslutsrätt över när Palestina ska bli en fri och självständig stat. Detta är en orimlig politik som inte leder till fred eller trygghet, varken för israeler eller för palestinier. Vi kräver att regeringen klargör att Sverige kommer att rösta för ett medlemskap för Palestina i FN och att den därefter skyndsamt förbereder ett svenskt erkännande av staten Palestina.
och finns att läsa här»

Kritiserat G4S skyddar riksdagen

Säkerhetsföretaget G4S, som i bland annat Göteborgs Fria Tidning kritiserats för sitt samarbete med den israeliska ockupationsmakten, hamnade i strålkastarljuset då de skulle ta över Västtrafiks biljettkontroll. På de palestinska områdena arbetar G4S bland annat med upprätthållandet av vägspärrar och leveranser av övervakningssystem till fängelser där tortyr förekommer. Det som nu framkommit är att G4S sedan drygt ett år (och fram till 2015) ansvarar för säkerheten i riksdagshuset. Vi skulle önska att ett såpass kontroversiellt företag inte skulle väljas ut att sköta säkerheten kring våra folkvalda, vilket Dror Feiler fick möjligheten att poängtera i en artikel i i Fria Tidningen. I artikeln får John Arentoft (säkerhetschef för riksdagshuset) också svara på varför folkrätten inte är en aspekt vid upphandlingar.

Hur vill politikerna bilda opinion?

Efter att Centerpartiet gått ut på DN Debatt och förespråkat att Sverige stödjer upprättandet av en palestinsk stat fick vi en teoretisk riksdagsmajoritet för att Sverige skulle stödja ett palestinskt inträde i FN - rakt mot regeringens linje. Med anledning av detta har JIPF bjudit in företrädare för de riksdagspartier som stödjer de palestinska kraven (Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) att tillsammans med JIPF och varandra diskutera hur man bäst bildar opinion i frågan. Brevet som skickades ut ligger bifogat.

Aktuell idédebatt och längre artiklar

Titta gärna under fliken media - där finns numer inlägg från både svenska och utländska debattörer om olika frågor som påverkar Israel-Palestinakonflikten.

Centern byter fot och vill erkänna Palestina

Tiden inne för Sverige att erkänna Palestina som stat” är rubriken på Centerpartiets debattinlägg i Dagens Nyheter den 15 januari. "Det faktum att fredsprocessen pågått så länge utan en lösning visar att dagens situation inte ger de avgörande förutsättningarna för fred. För att tydliggöra att både palestinier och israeler har samma rätt till en egen stat måste nu fler EU-stater erkänna Palestina. Den svenska regeringen måste därför enas om att rösta ja till en palestinsk stat utan förbehåll" skriver partiets utrikespolitiske talesperson och öppnar därmed för ännu en splittring i regeringens syn på frågan.
Debattinlägget läser du här»
Kerstin Lundgren (C) debatterade frågan med Fredrik Malm (Fp) i P1-morgon den 16e januari»

The Freedom Theatre i Jenin hotas

The Freedom Theatre i Jenins flyktingläger har sedan 1987 varit en plats där barn och ungdomar kunnat ha ett andningshål från den brutala vardagen, där de kunnat drömma och utvecklas, där de kunnat arbeta för fred utan våld. Efter ett mörkt 2011, där Juliano Khmeris (teaterns konstnärlige ledare) mördades, medarbetare och deltagare trakasserats och teatern flera gånger anfallits av israelisk militär börjar 2012 i samma anda.

Love during wartime - en dokumentär Romeo och Julia-historia

Love During wartime, en dokumentär om palestiniern Osama Zatar och israeliskan Jasmin Avissar, visas i tre svenska städer i slutet av januari. Filmen handlar om parets kamp för att få leva tillsammans, utan trakasserier.

Filmen visas i Stockholm (Bio Rio, 19-22 januari), Göteborg (Roy, 24-25 januari) och Malmö (Spegeln 27-28 januari). Mer info finns på http://loveduringwartimemovie.com/

Amira Hass om rädslan inför framtiden

För dig som inte hade möjlighet att höra Amira Hass tala under hennes besök i Sverige, eller för dig som vill ta del av hennes analyser igen, finns en videoinspelad föreläsning att ta del av här»

 

Samtalskväll om "Gazas tårar"

Ship to Gaza Stockholm inbjuder till samtalsmöte kring den unika och mycket uppmärksammade filmen TEARS OF GAZA - nu på onsdag den 21 december kl 19.00 hos Sensus studieförb und Stockholm.  Sal 401, Medborgarh uset, Medborgarp latsen i Stockholm

(OBS! Missa inte visningarna på SVT1, tisdagen den 20 december kl 22.00 och onsdagen den 21:a december kl 00.35 (alltså natten till den 22:a))