Nyheter

Goldstone banned from grandson's bar-mitzvah (Ran Greenstein)


JIPF och PF bjuder till möte med Yael och Itai

Judar för Israelisk Palestinsk Fred i samarbete med Palestinska Föreningen i Stockholm vill bjuda er till ett möte med två mycket intressanta personer.

Datum: 14 mars, 2010
Plats: Izzy Younf Folklore Centrum, Wollmar Yxkullsgatan 2 bv (vid Mariatorget)
Tid: 14:00 till ca. 16:00

Yael Lerer grundade publikationsförlaget al-Andalus som översatt arabisk litteratur till Hebreiska. Yael har också under många år arbetet i Knesset med Azmi Bishara och hon är en av grundarna av den israeliska organisationen "Boycott - Supporting the Palestinian call from Within".

Till Ossian Ekdahl, Chef för kommunikation och ägarstyrning

Till Ossian Ekdahl, Chef för kommunikation och ägarstyrning

Så sent som i juni förra året ägde AP1 andelar i Elbit systems och flera andra företag som bidrar till israeliska krigsförbrytelser på ockuperade palestinska områden. Detta lovade ni att ni skulle se över. Det var ett tag sedan - och under den tiden har flera andra investerare sålt sina innehav i företag som bidrar till krigsförbrytelser (se nedan). Vi vill nu veta vad ni har kommit fram till.