Tal

Tal från Nakba-dagen, för rättvis fred!

Publicerad den

Jag heter Rebecca och är här som medlem av JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk fred. Vi är en organisation av svenska judar som sedan 1982 verkat för en rättvis fred för både palestinier och israeler, genom att sprida information och förståelse, och påverka opinionen, andra i vår judiska gemenskap och politiker Varje försonings- och fredsprocess måste […]