Artikel

En varning till Israels barn

Publicerad den

Fullständig artikel av Jorge Buzaglo som förhandspubliceras från JIPF-bladet 3 2019 En varning till Israels barn Koranen innehåller många referenser till judarna och judendomen. Enligt den israeliske forskaren och kabbalisten Avi Elqayam är den bibliske Moses den gestalt som mest påverkat utformningen av Islam. Elqayam framhåller som exempel det faktum att Moses är den person […]