Uttalanden

UNRWA

Förra veckan sällade sig Sverige till de länder som beslutade sig för att frysa utbetalningar till UNRWA, FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. Många bedömare uppskattar nu att detta kommer att kraftigt förvärra den redan katastrofala situationen för Gazaremsans civila.
Det finns ingen annan organisation på plats som skulle ha möjlighet att distribuera den humanitära och medicinska hjälp som mer än två millioner människor nu är i desperat behov av. Brittiska public service-bolaget Channel4 har i dagarna publicerat ett reportage som granskar anklagelserna mott UNRWA. (Länk i kommentarer) Där konstateras att anklagelserna är svepande och saknar konkret underlag. Det som ges i den israeliska rapporten är bara allmänna hänvisningar till ”underrättelseinformation”. Samma dag som den svenska regeringen tillkännagav sitt beslut så uttalade vårt grannland Norge att man står fast vid sina åtaganden gentemot UNRWA och Gazas utsatta civilbefolkning. Norges utrikesminister Espen Barth Eide vädjar samtidigt till övriga givarländer att reflektera över de vidare konsekvenserna av sina beslut denna tid av extrem humanitär nöd.