Uttalanden

Uttalande från Judar för israelisk-palestinsk fred (Jipf) 2023-10-16

JIPF, fördömer Hamas massaker på hundratals civila, män, kvinnor, barn och äldre och kidnappning av många andra.

JIPF uppmanar Israel att avstå från att använda allas vår sorg och chock för att rättfärdiga hämnd och skapa mer civila blodsutgjutelser. Vi uppmanar Israels ledarskap, de palestinska ledarna, den amerikanska regeringen, det internationella samfundet och alla fredssökande människor runt om i världen att arbeta tillsammans för att snabbt avsluta det nuvarande våldet och arbeta mot en sann och rättvis fred mellan israeler och palestinier.

I denna tid av smärta och förödelse uppmanar vi:

 Hamas att o Upphöra med att kollektivt bestraffa civila för brott begångna av den israeliska regimen.

o Omedelbart och villkorslöst frige alla tillfångatagna civila

 Israel att o Upphöra med att kollektivt bestraffa civila i Gaza för Hamas brott. En massaker rättfärdigar inte en annan. Detta kommer bara leda till mer förstörelse och ge bränsle till våldscykeln. Vi kräver omedelbart eldupphör och avtrappning.

o Avsluta det våldsamma förtrycket av det palestinska folket; apartheidpolitiken, den halvsekellånga ockupationen av Västbanken, blockaden som hållit Gazas två miljoner palestinier under belägring i 16 år. Allt detta bidrar till brutalisering och våld. Det måste upphöra, någon annan utväg finns inte.

o Även Israel måste frige civila fångar (vuxna och barn) som hålls i strid med folkrättens principer, utan rättegång eller efter diskriminerande och rättsosäkra processer inför militärdomstolar.

 Sveriges regering, EU, världssamfundet och dess ledare att o Inte blunda för, eller aktivt understödja våld mot civila från någondera sidan.

o Göra sitt yttersta för att humanitärt bistånd, sjukvård och förnödenheter skall komma till den drabbade civilbefolkningen.

Staffan Granér (0703549687) Dror Feiler (0702856777) Talespersoner: Judar för israelisk-palestinsk fred (Jipf)