Öppna brev från JIPFUttalanden

100 dagar av krig, 100 dagar av ofattbart, oförsvarligt våld och lidande

En judisk manifestation för omedelbart eld upphör i Gaza.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf) är svenska judar som sedan 1982 försökt verka för en
rättvis fred för både palestinier och israeler.

Vi är förtvivlade och upprörda över det oerhörda lidande Israels krig orsakat folket i Gaza.

Vi är förtvivlade och upprörda över den fruktansvärda massakern och kidnappningarna den 7
oktober.

Vi är förtvivlade och upprörda över Israels mångåriga ockupation och förtryck av palestinier.

JIPF, fördömer Hamas massaker på hundratals civila, män, kvinnor, barn och äldre och
kidnappning av många andra. Gisslan måste friges. Men ett brott rättfärdigar inte ett annat.
Israels kollektiva bestraffning av Gazas befolkning genom massiva bombningar av civila mål,
genom att befolkningen berövas mat, vatten, elektricitet och sjukvård är grym och oförsvarlig.
I skrivande stund är antalet dödsoffer över 20 000, mer än två tredjedelar av alla bostäder och
nästan alla sjukhus i Gaza förstörda. Medlemmar i regeringen förespråkar folkfördrivning.
Israels apartheidpolitik, den halvsekellånga ockupationen av Västbanken, blockaden som
hållit Gazas två miljoner palestinier under belägring i 16 år. Allt detta bidrar till brutalisering
och våld. Det måste upphöra, något annat sätt att bryta våldsspiralen finns inte.
Även Israel måste frige civila fångar (vuxna och barn) som hålls i strid med folkrättens
principer, utan rättegång eller efter diskriminerande och rättsosäkra processer inför
militärdomstolar.

I skuggan av kriget har våldet mot den palestinska befolkningen på Västbanken eskalerat
sedan oktober. Samtidigt befinner sig de motståndare mot krig och ockupation som finns i
Israel under allt hårdare tryck.

I stora manifestationer för eld upphör i bland annat Nordamerika och Storbritannien har ett
judiskt block utgjort ett viktigt inslag. Mot Netanyahu-regeringens aggressiva nationalism
ställer dessa demonstranter en judisk tradition av humanism och universalism .Även vi i Jipf i
Göteborg vill, trots att vi är få, visa vår protest mot kriget och ockupationen och vi hoppas få
ert stöd för detta.

Manifestationen kommer att äga rum i Bältesspännarparken den 14/1 klockan 16 och ha
följande plattform:

Vapenvila nu! Stoppa attackerna mot civila i Gaza.
Frihet för gisslan.
Mot förtryck, diskriminering och ockupation.

För fred och frihet, människorätt och demokrati för båda folken, det palestinska och det
israelisk-judiska.

Vi ber er organisation att ni sprider information bland era medlemmar om manifestationen. Vi
hoppas att ni vill dela evenemanget på sociala media.
(https://www.facebook.com/events/743826300955434?ref=newsfeed ). Vi uppskattar också
om ni med ert namn ger ert stöd till den.