Uttalanden

Befria svenskbåten

Publicerad den

Ligger Tyskland inom Sveriges territorialgräns? Befria svenskbåten, besättningen och deras last! Natten till måndagen kapades den f.d. fiskebåten Marianne från Göteborg av israelisk militär i Medelhavet. Ombord finns svenska sjömän och fredsaktivister från flera länder. Marianne är lastad med solcellspaneler och medicinsk utrustning till sjukhusen i Gaza, sjukhus där vården hindras av brist på el […]