Artikel

The Jerusalem Declaration on antisemitism

Publicerad den

Ett nytt dokument kallat The Jerusalem Declaration on antisemitism (kort JDA) med en definition av antisemitism har släppts. Av dokumentets författare nämns det som ett alternativ till IHRA:s definition av antisemitism. I JDA tydliggörs att dokumentet är viktigt för separera kritik av zionism och Israel från antisemitism, där det går att tolka IHRA:s definition som […]

Nyheter från JIPF

En trogen JIPF-medlem är död

Publicerad den

En trogen JIPF- och V-medlem är död Inga-Lill Aspelin f. Haitkin föddes 1934 och växte upp i ett traditionellt judiskt hem. Traditionellt i den bemärkelsen att man höll sabbaten och kosher och gick i ”minjen”, som Göteborgs ortodoxa shul kallades. Men inte så traditionellt när det diskuterades politik runt matbordet. Pappa Sam som kom till […]

Nyheter från JIPF

Peter Cassirer är död

Publicerad den

Peter Cassirer är död Hösten 2020 avled Peter Cassirer. Han föddes 1933 och kom med sina föräldrar till Sverige från Berlin 1938. Hans farfar filosofen Ernst Cassirer hade kommit tidigare och var sedan 1935 professor vid Göteborgs högskola. Peter växte upp i Göteborg och påbörjade en operakarriär, men valde i stället en akademisk utbildning, som […]