Samtal/Seminarium

JIPF på bokmässan, “Antisemitism – samtal om definitioner från IHRA och JDA”

Länk nedan till samtalet “Antisemitism – samtal om definitioner från IHRA och JDA”

https://fb.me/e/MAVuCRR4