Uttalanden

Befria svenskbåten

Ligger Tyskland inom Sveriges territorialgräns?

Befria svenskbåten, besättningen och deras last!

Natten till måndagen kapades den f.d. fiskebåten Marianne från Göteborg av israelisk militär i Medelhavet. Ombord finns svenska sjömän och fredsaktivister från flera länder. Marianne är lastad med solcellspaneler och medicinsk utrustning till sjukhusen i Gaza, sjukhus där vården hindras av brist på el och utrustning. Kapningen skedde 100 sjömil från Gazas kust, på internationellt vatten. Från Göteborg hamnar man i Nordsjön, från Stockholm vid finska kusten, från Skåne en bra bit in i Tyskland. Kan den svenska flottan agera så?

Kapningen är ett brott mot internationell rätt. Gazas folk lever instängda, utan möjlighet att försörja sig då export och import stoppas av Israel och Egypten. Resultatet blir att desperationen och fanatismen i Gaza växer i styrka, något som hindrar möjligheterna för Israels folk att få uppleva fred. Israel blir allt mer isolerat i takt med att Netanyahus politik blir alltmer desperat och aggressiv.

Den svenska regeringen och EU måste agera omedelbart och kraftfullt för att garantera att en fredlig fiskebåt från Sverige kan fortsätta sin resa till Palestina.

Olle Katz

Ilan Cohen

Talespersoner för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred