Tal

“En last av hopp, solidaritet och framtidstro”

Olle Katz tal vid olika möten i Sverige i samband med Ship to Gazas färd maj-juni 2108

”Den romerska kejsaren och sjörövaren Pompejus är berömd för sitt yttrande: ”Att segla är nödvändigt, att leva är det inte”.
Tack för ert stöd till Ship to Gaza. Jag heter Olle Katz, är kapten på en av de små segelbåtarna, Maired, vilken är döpt efter den nordirländska fredskämpen och fredspristagaren Maired McGuire. Jag är även ordförande i föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) som verkar för en rättvis fred mellan de semitiska brödrafolken: palestinier och judiska israeler.  Det är viktigt att veta att allt fler judar runt om i världen inte håller med regeringen Netanyahus rasistiska politik som inte bara drabbar palestinier, den drabbar även judar med arabisk bakgrund i Israel. Motståndet mot Israels politik byggt på bosättningar och ockupation finns i Europa, det växer i USA och finns också inom den judiska israeliska fredsrörelsen.
Vi seglar med en last av solidaritet med det palestinska folket, med fokus på befolkningen i Gaza, inspärrade av Israel i världens största utomhusfängelse. Palestinierna är förtryckta även av dåliga och korrupta ledare i Gaza och Ramallah. Dåliga ledare som de i Israel och Palestina behöver varandra för att motivera sin makt. De sprider rädsla som leder till hat som leder till våld. Det är viktigt att skilja på folket och dess ledare. Vår aktion är inte ett stöd för Hamas, det är ett stöd för det palestinska folket. För mig är det en fråga om mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt att leva i fred och trygghet, med hopp om en bättre framtid för sig själva och för sina barn. Rättigheten gäller folk av alla religioner, hudfärg och nationalitet. Det gäller såväl palestinier som israeler. Det palestinska folket lider under en brutal israelisk ockupation, men även israeler drabbas av konflikten.
Vi seglar med en last av hopp, solidaritet och framtidstro, vi hoppas att våra båtar, de som skall skänkas till Gazas folk, snart kan segla ut från Gazas strand som fiskebåtar och som skolfartyg där unga palestinier får lära sig att segla. Våra båtar är symbol för hoppet om en bättre framtid för Gazas unga. Jag hoppas att få komma dit och segla med våra båtar i Gaza
Sällan har Pompejus yttrande känts mer aktuellt: Navigare neccese est – att segla är nödvändigt. Idag från Wilhelmshaven (Helsingborg, Amsterdam….) till Gaza. För ett fritt Palestina, för ett öppet Gaza, för ett demokratiskt Israel för en rättvis fred!”