Uttalanden

Nej till terror – ja till fred

Med stor bestörtning har vi tagit emot nyheten att två unga palestinier har tagit sig in i en synagoga i Jerusalem  och mördat fyra bedjande judar.  Vi välkomnar den palestinska presidentens Abbas fördömande och noterar med avsky Hamas stöd av denna kriminella handling

Dådet är ett förfärligt och farligt  tecken på att den israelisk-palestinska konflikten har  börjat få religiösa förtecken. Sedan veckor har bosättare angripit moskéer på ockuperat område, och judiska extremister har handgripligen vanhelgat muslimernas helgedom Haram Al Sharif på Tempelberget i Östra Jerusalem. Att t.o.m. en regeringsmedlem, den israeliska bostadsminsitern Uri Ariel, förespråkar byggandet av det tredje templet just där bådar inte gott för framtiden.

För att undvika en fortsatt eskalering krävs att alla parter besinnar sitt ansvar för den fredsprocess som måste komma igång om judar och palestinier skall kunna se fram emot ett liv i fred, utan rädsla för krig och terrorattacker. Den israeliska regeringen måste omedelbart stoppa alla provokationer på Tempelberget och uttryckligen förklara Haram Al Sharifs okränkbarhet, all fortsatt utbyggnad av bosättningar måste stoppas och förhandlingar med den palestinska enhetsregeringen återupptas för en lösning av konflikten. Den palestinska enhetsregeringen måste ta avstånd från terrorattacker och erkänna Israels rätt att finnas till.

Ilan Cohen

Olle Katz

Talespersoner JIPF