Nyheter från JIPF

En trogen JIPF-medlem är död

Publicerad den

En trogen JIPF- och V-medlem är död

Inga-Lill Aspelin f. Haitkin föddes 1934 och växte upp i ett traditionellt judiskt hem. Traditionellt i den bemärkelsen att man höll sabbaten och kosher och gick i ”minjen”, som Göteborgs ortodoxa shul kallades. Men inte så traditionellt när det diskuterades politik runt matbordet. Pappa Sam som kom till Sverige från Lettland hade där varit engagerad i Bund.

 

Inga-Lill gifte sig med Kurt Aspelin, och blev som han aktiv i VPK och Clarté. Hon engagerade sig tidigt i JIPF.

 

Hon utbildade sig till bibliotekarie och arbetade på Göteborgs universitetsbibliotek hela sitt yrkesverksamma liv bland annat som chef för låneexpeditionen. Hennes kännedom om Göteborgs akademiska värld och hennes personkännedom kom väl till pass när vi planerade JIPFs programverksamhet.

 

Hennes vardagsrum har alltid varit öppet för jipf-mötena i Göteborg, där vi generöst välkomnades med kaffe och bullar. Vi kommer att sakna detta, men långt mer hennes engagemang , hennes träffande kommentarer och hennes genuina humor.

Lisa Granér