Artikel

The Jerusalem Declaration on antisemitism

Ett nytt dokument kallat The Jerusalem Declaration on antisemitism (kort JDA) med en definition av antisemitism har släppts. Av dokumentets författare nämns det som ett alternativ till IHRA:s definition av antisemitism. I JDA tydliggörs att dokumentet är viktigt för separera kritik av zionism och Israel från antisemitism, där det går att tolka IHRA:s definition som att det inte går att separera.

The Jerusalem Declaration on antisemitism hittar ni här: JDA

 

Eller vi deras hemsida https://jerusalemdeclaration.org/ där även alla de 200 personer som skrivit under dokumentet finns namngivna, bland annat Göran Rosenberg.

IHRA’s hemsida hittar ni här: https://www.holocaustremembrance.com/sv/resources/working-definitions-charters/ihras-arbetsdefinition-av-antisemitism