Debattartiklar

Antisemitism bannlyst i den organiserade Palestinarörelsen

Den 23 juli skrev Jackie Jackubowski på DNs kulturdebatt om vad han kallar det “ständigt latenta hatet” hos dem som kritiserar Israel och om sammanblandningen av Israel och judendom. Just denna sammanblandning gör han sig själv skyldig till menar Dror Feiler och Staffan Granér (JIPF och Ship to Gaza) i sitt svar.

Om en sak är vi eniga med Jackie Jakubowski (DN 23/7); det är livsviktigt att upprätthålla en rågång mellan israelkritik och antisemitism. Därför bör man akta sig noga för att som Jakubowski gör, sudda ut just den gränsen.

Han kopplar samman hela den svenska palestinarörelsen och Ship to Gaza med avskyvärda antisemitiska utfall på internet. Sammankopplingen bygger på insinuationer. Den utgår inte från något vi sagt eller gjort. Inom den organiserade svenska palestinarörelsen är antisemitiska argument bannlysta och alla former av antisemitism och rasism motarbetas.

Vårt engagemang grundar sig inte i hat utan i solidaritet. Allt militärt våld och all kollektiv bestraffning riktad mot civila är terror men det är palestinska civila som just nu dödas, lemlästas och får sina hem förstörda. Det är också palestinier som berövats tjänligt dricksvatten, sjukvård, utbildningsmöjligheter och framtidshopp av den israeliska blockadpolitiken.

Jakubowskis enda belägg för att Ship to Gaza drivs av judehat är att vi inte seglat till Egypten. Argumentet är svårt att förstå. Ship to Gazas aktioner syftar till att återupprätta folkrätten och häva blockaden av Gazaremsan. Vi gör det genom att segla till eller från just Gazaremsan. Vi seglar aldrig till blockadmakterna, vare sig till Israel eller till Egypten. Vad skulle det tjäna till?

Antisemitism och islamofobi motverkar en utveckling mot rättvis fred, inte bara när de som anammar hatideologierna motsätter sig all ärlig dialog mellan judar och palestinier, utan också när Jakubowski och andra pådyvlar sina meningsmotståndare åsikter och drivkrafter de i många fall har ägnat stor energi åt att bekämpa. Att göra så just nu när sjukhus raseras och hundratals civila dödats på Gazaremsan tjänar bara till att vrida debattens fokus bort från israeliska krigs- och folkrättsbrott.

Staffan Granér

(Ursprungligen publicerad i DN)