Samtal/Seminarium

“Är tvåstatslösning ännu möjlig i konflikten i Israel/Palestina” – Samtal från Bokmässan 2018

Samtal med Kenneth Hermele och Anna Wester på bokmässan 2018, rörande om en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina fortfarande är möjlig?