Öppna brev från JIPF

Erkännandet av Palestina viktigt steg

Till Statsminister Stefan Löfven

Utrikesminister Margot Wallström

Erkännandet av Palestina

Föreningen JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, välkomnar den nya regeringens initiativ.
Att Sverige erkänner den palestinska staten är ett viktigt steg i arbetet för en varaktig fred i
Mellanöstern.

Vi och allt fler judar inom och utanför Israel ser med växande oro att den nuvarande
israeliska regeringens expansiva bosättningspolitik omintetgör möjligheten till en
tvåstatslösning.

En rättvis och därmed hållbar fred kräver dock ett ömsesidigt erkännande mellan de två
staterna och ett slut på ockupationen. Att fler stater i Europa erkänner Palestina är en viktig
markering i rättan tid.

Vi hoppas också att regeringen kontaktar övriga nordiska länder (Island har redan erkänt
Palestina) för en gemensam aktion i frågan.

Med vänlig hälsning
Ilan Cohen och Olle Katz, talespersoner för JIPF