Pressmeddelanden från JIPF

För mångfald mot enfald

Pressmeddelande den 17 september 2014

Årets valresultat anknyter på ett skrämmande sätt till tidigare populistiska opinioner i Europa. Under 30- och 40-talen sökte judar en fristad i Sverige och många andra länder men våra gränser var stängda, utom för ett litet fåtal. Hitler ”tog hand” om dessa människor i närområdet och de demokratiska länderna lät det ske. Då gällde främlingsfientligheten judarna, idag är det flyktingar från Mellanöstern och romska minoriteter från östra Europa.

Vi i JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk Fred) ser med oro på utvecklingen och menar att en rörelse för alla människors lika värde måste vara utgångspunkt för meningsutbyte och upplysning. Sverige har alltid haft invandring. Alla kan vi bli flyktingar. Alla är vi människor som inte kan ersättas.  Alla måste vi ta vårt ansvar för att föra ett samtal med människor som ser mångfalden som ett hot.

Ilan Cohen

Olle Katz

Talespersoner JIPF