Uttalanden

JIPF stödjer Ship to Gaza

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF, uttalar sitt stöd för 2018 års Ship to Gaza-eskader som avseglar från Sverige och Norge den 15 maj.

Blockaden av Gaza innebär ett totalt förtryck av nära två miljoner människor i vad som kallas ”världens största utomhusfängelse”. Fiske, import och export omöjliggörs vilket gör arbetslösheten skyhög. Känslan av hopplöshet växer bland de instängda människorna i Gaza. Motsättningen mellan en islamistisk diktatur i Gaza och en oförsonlig ockupationsmakt i Israel gör att hotet om krig ökar. Ett krig som kommer att kräva tusentals dödsoffer. Hoppet står till en internationell opinion som just nu manifesterar sig i de fyra båtar som seglar för fred och försoning. Vi hoppas att budskapet om fred når fram. Båtarna är i sig en gåva till Gazas folk. De kommer, liksom tidigare gånger, obeväpnade. Trots det har tidigare försök att nå Gaza med hjälp mötts av våldsamma attacker från Israel långt ute på internationellt vatten. JIPF önskar en rättvis fred som främjar såväl israeler som palestinier. Ship to Gaza är en av de krafter som verkar för detta.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) i Sverige

Olle Katz, ordförande