Pressmeddelanden från JIPF

Israel måste häva blockaden av Gaza

Pressmeddelande den 1 april 2018

På Jordens dag den 30 mars i år inledde Gazaborna en 45 dagar lång manifestation mot ockupationen, blockaden…

De palestinska arrangörerna hade tydligt klargjort att det är en fredlig manifestation och att demonstranterna är obeväpnade. Ändå gick den israeliska armén i stort sett omgående till attack med tårgas, gummikulor och skarp ammunition. Minst 16 palestinier dödades och hundratals skadades. Detta inför hela världens ögon.
JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, ser med största oro på utvecklingen. När Israels regering väljer att fortsätta blockaden av Gaza, fortsätter även Gazabornas förtvivlan och frustration. Detta får följder för båda folken, israeler och palestinier, båda hotas nu av ytterligare ett krig och båda förtjänar de att leva i fred.
Vi uppmanar därför den svenska regeringen att kraftfullt verka för att Israel häver blockaden och verkar för en utredning av händelserna i enlighet med  FN:s generalsekreterare Guterres förslag.