Uttalanden

JIPF stödjer Vomens boat to Gaza

I dagarna träder den folkrättsvidriga blockaden av Gazaremsan in i sitt tionde år. Denna katastrofala politik har med rätta fördömts av omvärlden. Den har inneburit ökad livsmedelsbrist, skyhög arbetslöshet, undermålig sjukvård, och en näst intill havererad infrastruktur för vatten och elförsörjning.

För Gazas instängda civilbefolkning har den inneburit en utdragen isolering från omvärlden, inte minst från resten av det palestinska samhället. En separationspolitik som utgör en av flera akuta hot mot den palestinska stat som bland annat Sverige har erkänt.

JIPF vill med sin verksamhet på olika sätt bidra till arbetet för en rättvis och hållbar fred mellan israeler och palestinier. Den långdragna och inhumana isoleringen av palestinierna på Gazaramsan har länge utgjort att av de mest påtagliga hindren för en sådan utveckling.

För oss har det därför varit självklart att stödja Ship to Gazas och Freedom Flotillas aktioner för att med fredliga medel återupprätta folkrätten.
I år vill vi uttala vårt starka stöd för aktionen Womens boat to Gaza.