Debattartiklar

Stöd inte illegala bosättare i Västbanken

När Ebba Busch Thor (KD) och Birgitta Ohlsson (L) går upp i talarstolen på Sionistiska Federationens möte söndagen 28 augusti, ger de därmed sitt stöd till bosättningar som inte ens staten Israel officiellt stödjer.

Sionistiska Federationen är (enligt hemsidan) ansluten till WZO, World Zionist Organisation. WZO har många uppgifter. En av dem handhas av Settlement division. Denna organisation finansieras av Israels regering och ger bidrag till bosättningar, som inte ens staten Israel officiellt stödjer; på de territorier som i Israel benämns med de bibliska namnen Judéen och Samarien, det som oftast kallas Västbanken (Palestina).

Det kan gälla mark som även formellt ägs av palestinier, men där judiska bosättare, med hänvisning till Bibeln, anser att de kan bo. Det finns exempel på bosättningar där Israels justitiedepartement sagt nej och beordrat rivning – men de byggs ändå med stöd av WZO. Ett exempel är bosättningen Ofra, drygt två mil norr om Jerusalem.

Att tala på Sionistiska Federationens möte betyder att ni tar ställning för ett ”Stor-Israel” där Palestina bit för bit införlivas med Israel, med tvång, med våld, utan respekt för äganderätt. Det innebär, som jag förstår, ett avståndstagande från tanken om en tvåstatslösning. Det är rimligt att fråga er om vilken fredsplan ni då har. Ett stöd för den mest aggressiva bosättarrörelsen betyder att ni tar avstånd från era partiers hittills förda politik vad gäller konflikten.

(Ursprungligen publicerad i GP)