Uttalanden

Palestinagrupperna svartlistade av Israel

Israel har svartlistat 20 organisationer som arbetar med palestinska frågor och belagt dem och deras medlemmar med inreseförbud. Bland dem finns exempelvis Jewish Voice for Peace och norska palestinakommittén men också Palestinagrupperna i Sverige (PGS), som JIPF haft och har mycket utbyte med.

Här publiceras ett uttalande från Palestinagrupperna i Sverige:

 

Palestinagrupperna svartlistade av Israel. Får inte besöka Palestina.

Israel svartlistar 20 solidaritetsorganisationer som kommer att nekas inträde till Israel och därmed
också till Palestina. Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en av organisationerna på listan,
tillsammans med bland andra Jewish voice for Peace, American Friends Service Committe
(kväkarna) i USA och Palestinakommittén i Norge. Orsaken sägs vara stödet för BDS.
Inreseförbudet innebär bland annat att Palestinagrupperna inte tillåts besöka de barn- och
ungdomsorganisationer som vi samarbetar med på Västbanken. Vi kommer då inte att kunna följa
upp de projekt som bland annat får statliga bidrag. För att ta oss till Västbanken och Gaza måste vi
resa via Israel. Även palestinska gränsen mot Jordanien kontrolleras av Israel.
Detta är ett sätt för Israel att försöka tysta den internationella solidaritetsrörelsen som stödjer det
palestinska folkets strävan efter frihet och mänskliga rättigheter. Israel lägger enorma resurser på
att försöka stoppa bojkottrörelsen, som vuxit sig stark runtom i världen och visar resultat. Företag
flyttar sina investeringar, artister ställer in spelningar och många människor köper inte israeliska
varor.

2005 lanserades BDS-uppropet av 170 organisationer i det palestinska civilsamhället med
uppmaningen till omvärlden att stödja bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel till dess att
ockupationen upphör. BDS är en en icke-våldsmetod i kampen för ett fritt Palestina och en rättvis
fred. Rörelsen utgår från internationell rätt och hämtar inspiration från kampen mot apartheid i
Sydafrika, där bojkott var en viktig del av motståndet. PGS ser det som en självklarhet att stödja
detta.

Israel välkomnas i internationella samarbeten och har förmånliga samarbetsavtal med bland annat
EU. Att då svartlista demokratiska organisationer som arbetar för internationell rätt och mänskliga
rättigheter baserat på politiska åsikter är helt oacceptabelt.

PGS uppmanar andra organisationer och Sveriges regering att verka för att inreseförbudet
omedlebart hävs.

Fullständiga listan på organisationer är:
The France Association Palestine Solidarity
BDS France
BDS Italy
The European Coordination of Committees and Associations for Palestine
Friends of Al-Aqsa
Ireland Palestine Solidarity Campaign
The Palestine Committee of Norway
Palestine Solidarity Association of Sweden (PGS)
Palestine Solidarity Campaign
War on Want
BDS Kampagne
American Friends Service Committee
American Muslims for Palestine
Code Pink
Jewish Voice for Peace
National Students for Justice in Palestine
US Campaign for Palestinian Rights
BDS Chile
BDS South Africa
BDS National Committee

Kontakt:
Anna Wester, ordförande
anna@palestinagrupperna.se
Yvonne Fredriksson, projektsamordnare
yvonne@palestinagrupperna.se