Öppna brev från JIPF

Ursprungsmärk varor enligt EU-beslut

Ärade minister Mikael Damberg,

Idag har EU kommissionen beslutat att produkter, som är tillverkade i de olagliga israeliska bosättningarna på ockuperad palestinsk mark, ska märkas på ett särskilt sätt så att de europeiska konsumenterna kan särskilja de från varorna från Israel inom 67 gränser.

Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred välkomnar detta beslut som en tydlig signal till Israel att ta de nödvändiga stegen mot ett slut på ockupationen och en rättvis fred.

Vi uppmanar dig därför att se till att EU beslutet verkställs i Sverige, så att även den svenska konsumenten kan göra ett medvetet val.

Med vänlig hälsning

Ilan Cohen

Talesperson för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred