Debattartiklar

Israel ska inte bryta mot folkrätten i mitt namn.

Publicerad den

Israel ska inte bryta mot folkrätten i mitt namn.

Aktivisten Dror Feiler svarar Jehoshua Kaufman om gränsen mellan Israelkritik och antisemitism.

Jehoshua Kaufman har rätt! Antisemitismen är ett gift som vuxit och som ska bekämpas och aldrig tolereras. Han har också rätt i att alla judar borde kunna bära kippa eller vilken judisk symbol som helst utan att någon trakasserar dem.

Problemet i Kaufmans artikel är ett helt annat. Han vill vifta med den Israeliska flaggan och demonstrera sitt stöd till statens Israel och dess 54 åriga ockupation och folkrättsvidriga politik utan att människor reagerar. Detta samtidigt som staten Israel ockuperat Västbanken med östra Jerusalem, och Golanhöjderna, har Gaza i blockad och i många år byggt upp ett apartheidliknande system med skilda världar för palestinier som lever på ockuperat område och israeler som lever inom staten Israels gränser och i de illegala bosättningarna. Ett system där Israel styr över en multietnisk population där bara vissa – det vill säga israelerna tillåts politiskt deltagande, medan miljontals palestinier saknar rösträtt och möjlighet att bli valda till de myndigheter som styr deras liv.

 

Kaufman “glömmer” gärna att israels flagga, som pryder den Israeliska armens krigsmaskiner, blivit en symbol för en stat som satt folkrättsbrott i system och att det är därför människor reagerar vid denna flaggas åsyn. Vi har genom FN:s stadgar och Genévekonventionen förbundit oss till vissa sanningar: att alla människor har lika rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Men omvärlden har gradvis vant sig vid att folkrätten kränks och att Genèvekonventionens lagar inte följs. Det har lett till 54 år med tusentals oskyldiga civila palestiniers död, rädsla och terror som drabbar den palestinska civilbefolkningen och halvhjärtade initiativ för fred.

 

Den fortsatta ockupationspolitiken är olaglig, oberoende av om en majoritet av de israeliska medborgarna stödjer den eller inte – på samma sätt som apartheid var olagligt. Därför är det idag inte bara felaktigt utan också omoraliskt att inte aktivt bekämpa ockupationspolitiken.

Jag tror att Kaufman skulle fördöma vilket annat lands regering som än bedrivit en sådan politik, han skulle tycka att det är orimlig att stödja och helt rätt att fördöma kanske till och med tillämpa sanktioner mot sådana stater.

 

Kaufman nämner aldrig staten Israels brott, istället använder han sitt utrymme till att genom glidningar, överdrifter och insinuationer saluföra idén att alla de som solidarisera sig med Palestinas folk är (mer eller mindre) antisemiter och trakasserar honom och hans gelikar för att de är judar som viftar med den Israeliska flaggan. Låt oss här slå fast en gång för alla att de som står för och försvarar staten Israels folkrättsvidriga politik kritiseras för just det, och inte för att de är judar.

Jag föddes själv i Israel. Många av mina familjemedlemmar fängslades och mördades av nazisterna för att de var judar. Men lika självklart är det ändå för mig liksom för många andra judar att vägra att acceptera Israels regeringspolitik som så uppenbart bryter mot folkrätten i våra namn. Lika självklart är det för oss att samtidigt fördöma antisemitism och försvara Palestiniernas rätt att göra motstånd mot ockupationen och rätten till sin egen stat.

Jag hoppas Kaufman är beredd att ta avstånd från den Israeliska statens ockupation och folkrättsvidriga politik. Jag skulle välkomna honom att vara en av alla oss som tror på möjligheterna i en rättvis Israelisk-Palestinsk fred där vi kan leva sida vid sida med samma demokratiska rättigheter och skyldigheter i antingen en gemensam stat eller två stater som goda grannar. Ska det vara möjligt så måste den Israeliska bosättarpolitiken upphöra och bosättningarna på ockuperad mark avvecklas, Gaza blockaden upphävas, murarna och checkpoints rivas, och flyktingproblemet lösas i enlighet med FN beslut. Då kan vi tillsammans med stolthet och med alla våra grannar och vänner oavsett om de är muslimer, judar, kristna eller icke-troende hissa både den Israeliska och Palestinska flaggan.

 

Dror Feiler

Talesperson för JIPF (Judar för Israelisk-Palestinsk fred)

Ordförande för EJJP (Europen Jews fo a Just Peace)

https://www.sydsvenskan.se/2021-06-22/israel-ska-inte-bryta-mot-folkratten-i-mitt-namn