Uttalanden

Uttalande rörande USA och bosättningar

Uttalande rörande USA och bosättningar

I veckan meddelade USA:s regering att de, i strid mot internationell rätt, anser att israeliska bosättningar på Västbanken inte är illegala. Därmed godkänner USA Israels ockupation av Palestina. Och tar avstånd från en fredlig lösning på konflikten.

De israeliska bosättningarna på Västbanken rymmer idag mer än 600 000 judiska israeler. De perforerar det område som skall vara det palestinska folkets land då palestinier fördrivs från sina ägor och sedan tvingas ta långa omvägar runt bosättningarna.

USA:s tillkännagivande strider inte bara mot internationell konsensus om olagligheten i de israeliska bosättningar utan också mot USA: s lagliga skyldighet att säkerställa respekten för Genèvekonventionerna

Beskedet innebär att USA anser att Israel kan fortsätta bryta mot internationell rätt och förneka palestiniernas mänskliga rättigheter. Israel står alltså över lagen enligt regeringen Trump.

Tillkännagivandet fördöms av EU och kommer inte att förändra internationell lag eller Genèvekonventionen som är kristallklara: byggandet av bosättningar på den ockuperade Västbanken, inklusive östra Jerusalem, och flytten av sin egen befolkning till de ockuperade områdena bryter mot internationell lagstiftning och utgör krigsförbrytelser.

Israels bosättningar på palestinskt område är i sig det största hindret för den tvåstatslösning som är enda vägen till en rättvis och varaktig fred för såväl det israeliska som det palestinska folket.

Donald Trump lovade en amerikansk fredsplan som skulle få slut på konflikten i Israel och Palestina. De enda åtgärder vi hittills sätt är flytten av USA:s ambassad till Jerusalem och stödet till de illegala bosättningarna.

Vi vill vara tydliga: Inget amerikanskt tillkännagivande kan ändra internationell lag. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att internationell rätt och mänskliga rättigheter respekteras, och att de som begår folkrättsbrott hålls ansvariga. Det internationella samfundet bör uppmana Israel att omedelbart upphöra med all bosättningsaktivitet som ett första steg mot fred. Folken i Israel och Palestina förtjänar en trygg och rättvis fred.

JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred fördömer regeringen Trumps ställningstagande.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att internationell rätt och mänskliga rättigheter respekteras.

För Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF

Olle Katz                                                                                                                                                      Ordförande