Debattartiklar

Debattartikel “EU måste vara redo för sanktioner mot Israel Debattörerna: Sätt press om Västbanken annekteras, regeringen”

EU måste vara redo för sanktioner mot Israel

Debattörerna: Sätt press om Västbanken annekteras, regeringen

DEBATT. Israels nya enhetsregering har släppt på alla spärrar. Nu hotar annektering av delar av Västbanken från och med den 1 juli.

För detta brott mot folkrätten finns en majoritet i Knesset och ett uttalat stöd från den amerikanska regeringen.

Den israeliska högern har i praktiken aldrig erkänt den tvåstatslösning som varit det internationella samfundets linje, en palestinsk stat jämte Israel, vilket är grunden för såväl Israels som Palestinas rätt.

Den israeliska linjen innebär att man är beredd att med våld komma att utplåna förutsättningarna för en tvåstatslösning. Detta är något helt nytt.

En annektering skulle vara ett flagrant brott mot internationell rätt och grundläggande folkrättsliga principer. En annektering utplånar förutsättningarna för en palestinsk stat och berövar palestinier all möjlighet till meningsfull demokratisk representation.

Den Europeiska unionens förbindelser till dessa principer ställs då inför en avgörande prövning. När Ryssland annekterade Krim reagerade EU med sanktioner och försvårade kommunikationer.

Om proportionalitetsprinciper ska tillämpas bör EU agera på motsvarande sätt. Då är bland annat Israels visumfrihet till den Europeiska unionen i farozonen, liksom associationsavtalet mellan EU och Israel vars artikel två statuerar att demokratiska principer och mänskliga rättigheter måste följas.

Som civilsamhälle, förtrogna med internationella sammanhang och partners till många berörda vädjar vi till Sveriges regering att skyndsamt arbeta för att hoten om annektering av det av Sverige erkända Palestina får konsekvenser i likhet med när Ryssland annekterade Krim.

Vi menar också att dessa israeliska åtgärder hotar Israels existens som en fri och oberoende och demokratisk stat.

Det är orimligt att EU och världssamfundet accepterar en situation där en stor del av befolkningen saknar grundläggande fri- och rättigheter. En sådan situation är ett brott mot mänskligheten som inte bara ger världssamfundet en rätt utan också en plikt att ingripa.

Vi vädjar därför till Sveriges regering att skyndsamt arbeta inom EU för att Israels annekteringspolitik ska mötas med tydliga konsekvenser, i paritet med de åtgärder som vidtagits gentemot Ryssland vid annekteringen av Krim.

Olle Katz, ordförande Judar för Israelisk Palestinsk Fred, JIPF
Staffan Granér, Judar för Israelisk Palestinsk Fred, JIPF
Anna Karin Hammar, Kairos Palestina – Sverige
Lena Lönnqvist, Kairos Palestina – Sverige
Marita Ulvskog, fd vice ordf i EU Parlamentets Palestinadelegation, ordförande i Palmecentret
Pierre Schori, fd statsråd och FN ambassadör
Anna Wester, Palestinagrupperna i Sverige
Kenneth Kimming, Sabeels vänner i Sverige
Evert Svensson, Svenska palestinakommittén